Choď na obsah Choď na menu
 


Administratíva

Hospodárska informatika je veda o vývoji, návrhu a využití informačných a komunikačných
systémov v podnikoch, v podnikaní a vo verejnej správe. Funguje ako interdisciplinárny
odbor, svoje korene má v ekonómii a to najmä v obchodnej administratíve, informatike a
výpočtovej technike. Pre hospodársku informatiku sú dôležité zistenia a
metódy spoločenských vied, najmä sociológie a psychológie a ďalších disciplín ako
je kybernetika, teória systémov a komunikačných technológií v oblasti výskumu,
výučby a praxe z počítačovej vedy.

 

 

Hoci hospodárska informatika v sebe obsahuje viacero charakteristík iných disciplín, má
samostatný význam – zaoberá sa teóriou a metódou nástrojov a overuje vedomosti v oblasti
informačných a komunikačných systémov. Ide o vedu v pravom slova zmysle, ale má aj
prvky štruktúrnej vedy.

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keďže hospodárska informatika sa zaoberá návrhom na použitie
systémov, je všeobecne vnímaná ako inžinierska veda. V prvom rade sa hospodárska
informatika zaoberá informačnými a komunikačnými systémami, ktoré, podobne ako
v počítačovej vede, nie sú nevyhnutne elektronické systémy. Hospodárska informatika sa
omnoho viac rozvíja pre skutočné sociálne a ekonomické systémy a snaží sa
formulovať a vytvárať požiadavky na informačné systémy a informačné modely.

 

 

Ďalej sa hospodárska informatika ako veda zaoberá získanými systémami ako takými, ekonomickými
údajmi, informáciami a vedomosťami a tým, ako môžu byť tieto systémy dané k dispozícii.
Okrem toho, že hospodárska informatika je nezávislá vedecká disciplína, je jednou z priorít v
rámci štúdií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súkromných a verejných výskumných ústavov.
Hospodárska informatika sa zaoberá plánovaním, vývojom, prevádzkou, rozvojom a
hospodárskym využívaním informačných a komunikačných systémov, ktoré sa nasadzujú k
formálnym podnikovým procesom a k štrukturovaným strategickým rozhodnutiam v podniku
a vo verejnej správe.

 

Zdroje: 
http://www.infpds.estranky.sk/clanky/informatika-v-administrative.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hospodárska_informatika