Choď na obsah Choď na menu
 


Umenie

Informatika sa v umení využíva napríklad vo filme, fotografiách, grafike, reklame a v neposlednom rade v hudbe. Vo filme sa využíva na vytváranie špeciálnych efektov, ktoré sú zo zvyšujúcou sa úrovňou informatiky stále reálnejšie. Informatika sa taktiež využíva pri upravovaní fotografií, napríklad v programe adobe photoshop alebo inkscape. Reklamy nás, či už chceme alebo nechceme, vedia upútať svojim prevedením ktoré je často dotvárané pomocou informatiky a rôznych špecialnych efektov. V hudbe sa informatika využíva napríklad na mixovanie a rôzne úpravy piesní, takisto existujú aj rôzne elektronické štýly hudby, pri ktorých už nie je prítomný spevák ale niekto, kto vie narábať s počítačom a aspoň trochu sa vyzná v hudbe.

40941_625x.jpg

Grafika

Grafika je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupom rozmnožuje do formy grafických listov. Pojem grafika pochádza z gréckeho slova "grafein" – kresliť. V širšom zmysle pod týmto pojmom rozumieme transportovanie videných, alebo zažitých foriem do sústavy línií, bodov a plôch. Grafika bola vo svojich počiatkoch hlboko závislá na maliarstve. Neskôr sa od neho oddeľovala a vďaka niektorým veľkým umeleckým osobnostiam prestávala byť iba prostriedkom reprodukovania malieb. 

Počítačová grafika je z odbor informatiky, ktorý využíva počítače na vytváranie umelých obrazov, na úpravu zobraziteľných a priestorových informácií nasnímaných z reálneho sveta - napríklad digitálna fotografia, skenovanie 2D, 3D.

download.jpg

 Postupne vzniklo delenie grafiky

  • pôvodná - vznikla ručným spracovaním diela umelca a v obmedzenom náklade
  • reprodukčná - vzniká za pomoci fotomechanických prostriedkov a jej cieľom je za použitia moderných metód rozmnožiť predlohu čo najvernejšie a v čo najväčšom množstve
  • voľná - nemá žiadny priamy účel či určenie, ide o slobodné znázornenie umelcových predstáv do grafickej podoby
  • úžitková - viazaná na nejakú praktickú úlohu, napríklad výzdoba a ilustrácia knihy, plagát, exlibris, novoročenka a pod.

 

ASCII

ASCII umenie je pomerne obľúbený druh umenia v informatike. Je umelecký prostriedok, pozostávajúci z obrázkov poskladaných zo znakov.

Najjednoduchšie formy ASCII umenia sú kombinácie dvoch alebo troch znakov. Vyjadrujú v texte emócie. Zložitejšie príklady používajú niekoľko riadkov textu, aby bolo možné nakresliť veľké symboly alebo postavy 

 ku-xlarge.jpg