Choď na obsah Choď na menu
 


Elektronická kancelária

S príchodom počítačov a informatiky ako takej sa asi najviac zmenilo
prostredie kancelárie.  Počítač, fax, kopírka, skener, tlačiareň a internet sú
prístupné už skoro v každej kancelárii a nenahradili len písací stroj, ale
čiastočne aj poštu, telefón a záznamník. Vzájomné prepojenie týchto
zariadení zmenilo v kancelárii aj spôsob práce.Namiesto zdĺhavého
vyhľadávania v kartotékach sa využívajú databázové systémy, ktoré nešetria
iba čas ale aj miesto. Listy nemusíme prácne vypisovať, ale jednoducho ich
napíšeme na počítači a pomocou emailu ich rozošleme.

 

4 základné veci v elektronickej kancelárii:
1. základné vybavenie bezpapierovej EK a problematika elektronických faktúr
2. základná starostlivosť o systém v našom počítači
3. mnohostranné šifrovanie PGP a elektronický podpis
4. informatizácia a e-government na Slovensku

 

V obchodoch sa tiež stretávame s výdobytkami informatiky. Čiarový kód nájdeme na každom
produkte a obsahuje informácie o produkte ako názov, krajinu pôvodu a pod. Okrem týchto
informácií má čiarový kód aj iné využitie. Keď predavačka zaúčtuje tovar, tento sa
automaticky odpočíta z databázy a tak má predajca vždy aktuálna prehľad koľko tovaru má na
regáloch. 

 

V obchodoch sa tiež stretávame s výdobytkami informatiky. Čiarový kód nájdeme na každom
produkte a obsahuje informácie o produkte ako názov, krajinu pôvodu a pod. Okrem týchto
informácií má čiarový kód aj iné využitie. Keď predavačka zaúčtuje tovar, tento sa
automaticky odpočíta z databázy a tak má predajca vždy aktuálna prehľad koľko tovaru má na
regáloch. 

 


Ďalším druhom využitia informatiky v obchodnej sfére je internetový obchod. Výhodou je, že
nemusíme vychádzať ani z domu, jednoducho si nakúpime tovar pomocou internetu. Tovar je lacnejší ako v klasickom obchode, pretože odpadávajú nároky na personál. Nevýhodou je, že vybraný tovar si zákazník nemôže prezrieť ani vyskúšať.

 

Informatika priniesla tiež nový spôsob platenia. Hotovostné platby sú pomaly nahrádzané
platbami bezhotovostnými, lebo majú mnoho výhod (nemusíme pri sebe nosiť veľa peňazí).
Na platobnej karte sú uložené informácie o stave nášho bankového konta. K použitiu takejto
karty je nutné poznať PIN kód, pomocou ktorého sa pri jej použití autentifikujeme a tým je
nám umožnené narábať s finančnými prostriedkami. Ďalším spôsobom bezhotovostného
kontaktu je aj elektronické bankovníctvo. Poznáme viac druhov elektronického bankovníctva:
Phone banking - elektronické bankovníctvo po telefóne. Pomocou telefónu zavoláme banke,
kde po zadaní prihlasovacích údajov môžeme zisťovať zostatky a účte, uskutočňovať
transakcie alebo iné služby spojené s bankovníctvom.
GSM banking - umožňuje vykonávať bankové transakcie hocikde na zemi kde môžeme
použiť GSM telefón. Túto službu musí podporovať SIM karta. Na využitie služby je potrebné
zadať overovací PIN kód.
Home banking - na využívanie tejto služby je potrebné mať počítač s internetovým
pripojením (alebo telefónnu linku) a nainštalovaný bankový program. Pomocou tohto
bankovníctva je možné vykonávať transakcie ako v banke.
Internet banking - na používanie tejto služby postačuje iba počítač pripojený k internetu.
Pomocou internetového bankovníctva je možné vykonávať všetky úkony ako v banke. Stačí
sa prihlásiť pomocou mena a hesla na stránke banky a všetky transakcie.
Po peniaze si nemusíme chodiť len do banky, máme na to bankomaty, vďaka ktorým máme
prístup k peniazom aj mimo otváracích hodín bánk.

open-space-office-kancelaria-urad-praca-zamestnanie-nestandard2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dnešnej dobe sa peniaze stávajú tovarom, pracujeme s nimi - môžeme ich získavať,
spracovávať, uchovávať, rozširovať ďalej – a pri tom všetkom nám pomáhajú počítače. Tie
tiež umožňujú prekonávať vzdialenosti – nezaujímajú nás vzdialenosti, ale možnosti prístupu
k počítačom, internetu.
 
Zdroje: 
http://sm.borec.cz/ek.html
http://www.informatika-softver.weblahko.sk/Hospodarstvo.html