Choď na obsah Choď na menu
 


Vzdelávanie

V školách sa zavádzajú metódy e-learningu, čo prináša mnohé zmeny vo vyučovaní. Elektronické vzdelávanie v kombinácií s klasickým môže priniesť veľa výhod :

  • Študent si sám volí, koľko času ktorému učivu venuje. K tomu, ktoré ťažšie zvláda, sa môže znovu vrátiť a nemusí sa prispôsobovať tempu ostatných, naopak – môže si zvoliť vlastné.
  • K dispozícií je viac učebných materiálov, cez učebnice a skriptá až po programy, ktoré umožňujú overiť si, nakoľko učivo študent ovláda. Tiež má možnosť vyhľadať si doplnkové informácie na internete.
  • Efektívnejšie využívanie času výučby – profesor sa môže venovať praktickej aplikácii naštudovaných teoretických poznatkov, prípadne konzultovať konkrétne otázky študentov k danej problematike.
  • Neobmedzená komunikácia medzi študentmi, ktorí si môžu vzájomne pomôcť s učivom.
  • Zníženie nákladov na vzdelávanie – napr. cestovné.
  • Vyučujúci už nemusia všetko ovládať, pretože počítače a internet spĺňajú funkciu ,,knižnice“ – študenti si môžu prečítať a dozvedieť sa všetko potrebné. 

709841-636935339802795045-16x9.jpg