Choď na obsah Choď na menu
 


E-spoločnosť

E-commerce alebo elektronické obchodovanie je nakupovanie a predávanie výrobkov alebo
služieb cez elektronické systémy ako napríklad internet alebo podobné počítačové siete.
Množstvo obchodovania cez elektronickú cestu podstatne narástlo, odkedy sa rozšíril internet.
Touto cestou sa uskutočňuje veľké množstvo obchodovania, pričom sa využívajú inovácie
pomocou elektronických prevodov peňažných prostriedkov na účtoch, supply chain
management, internetový marketing, online spracovanie transakcií, elektronickú výmenu dát
(EDI), systémy manažmentu zásob a systémy automatizovaného zberu dát. Moderné
elektronické obchodovanie obyčajne využíva World Wide Web (WWW) aspoň v niektorej
z fáz životného cyklu transakcie, hoci to môže byť širší pojem z technológie ako napríklad e-
mail. E-commerce je nakupovanie vecí pomocou internetu, ale veľa ľudí nie je presvedčených
o jeho spoľahlivosti, pretože existuje veľa neserióznych predajcov. Elektronické
obchodovanie sa obyčajne považuje za predajnú stránku širšieho pojmu e-biznis.

13010256-e-business-key-on-a-white-keyboard-closeup-e-business-concept-image--stock-photo.jpg